Sponsors & vrijwiligers

Het Centrum voor Fotografie Tilburg wordt gesteund door Fujifilm, Boekenschop en ContourdeTwern.

Vrijwilligers

Wij werken met vrijwilligers die belangeloos hun diensten ter beschikking stellen aan het centrum. Iedere vrijwilliger heeft een bepaalde taak binnen het centrum en draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Zij overleggen kun werk weer met het kernteam.

kopiëren is niet toegestaan