Vanaf nu is de feedback gesplitst in twee vragen. Wij denken dat het beantwoorden van deze vragen leidt tot het antwoord op de hamvraag van de fotograaf…: “Heeft de foto zijn doel bereikt?”


kopiëren is niet toegestaan